Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ  

Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique

NL FR De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ twitter De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ facebook

Leden log-in

Gebruikersnaam of e-mail

Wachtwoord
 
U bent hier : Doelstellingen

Doelstellingen

De Beroepsvereniging is altijd actief geweest om de belangen van alle notariële medewerkers te behartigen:

- op moreel vlak: verbetering waar mogelijk, van de arbeidsomstandigheden;

- op financieel vlak: streven naar een betere functieclassificatie en betere loonsvoorwaarden;

- op professioneel vlak: organisatie van aanvullende beroepsopleidingen;

- op sociaal vlak: verbetering van de werking van het Fonds voor Bestaanszekerheid en uitbreiding van haar tussenkomsten; de verbetering van de voordelen van het Aanvullend Pensioen.

- De informatie aan de leden (meer bepaald wat betreft onze sociale voordelen).

- Ondersteuning van de plaatselijke afdelingen.

Arbeidsvoorwaarden en Sociale Voorzieningen:

De collectieve arbeidsovereenkomsten regelen de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers in één bepaalde sector. Daarenboven worden soms, in de Nationale Arbeidsraad, overkoepelende arbeidsovereenkomsten gesloten die dan op alle werknemers van toepassing zijn.

De bedienden in het Notariaat hangen af van de Paritaire Commissie nummer 216. Zij hebben hun eerste C.A.O. pas op 9 januari 1968 verkregen. Deze werd in de loop der jaren verschillende malen aangepast, ondermeer op het vlak van de arbeidsduur, van de verbetering van de barema's, enz.

Door de oprichting van het « Fonds voor Bestaanszekerheid » op 1 januari 2012 werd de vertegenwoordiging verstoord van de Beroepsvereniging, die voorheen paritair vertegenwoordigd was in de vroegere, thans vereffende instellingen (Sociaal Fonds, Notavi, Financieringsfonds).

Teneinde onze vertegenwoordiging binnen die nieuwe structuur van het FBZ te behouden, diende onze vereniging nauwer aan te sluiten bij de nationale vakbonden. Wij hebben thans 2 leden (1 effectief en 1 toegevoegd lid) in de Paritaire Commissie.

Beroepsopleiding:

In het verleden heeft de Beroepsvereniging heel wat inspanningen geleverd voor de beroepsopleiding van de notarisbedienden. Op nationaal vlak bestond een uitgebreide vorm van beroepsopleiding, die tot stand kwam op initiatief van de Beroepsvereniging, en uitgewerkt werd in samenwerking met de Federatie der Notarissen.

Los van deze algemene opleiding, werden er studiedagen ingericht over één of ander thema of over wetswijzigingen (een uiteenzetting door een specialist in de gekozen materie of een gespreks- of debatavond onder collega’s met betrekking tot de notariële praktijk).

Het is onze bedoeling om ons verder in te zetten voor opleiding en bijscholing, zowel op nationaal vlak als in de plaatselijke afdelingen.

Informatie van de leden.

De Beroepsvereniging geeft ook een nationaal Tijdschrift uit " Waarvan Akte " of " La Basoche ". Deze halfjaarlijkse publicatie bevat alle nuttige informatie voor onze leden, maar ook artikels met juridische of sociale inslag of nieuws van de plaatselijke afdelingen.

Dank zij de “News flash” van deze website, kunnen we snel en efficiënt onze leden informeren.

Volg ons op facebook of twitter.

En vooral, neem deel aan de vergaderingen van de afdelingen ; u zult er baat bij hebben.

Nationaal Congres

Ieder jaar organiseren wij een nationaal congres, waarop ofwel een algemeen thema behandeld wordt over een onderwerp dat ons beroep aanbelangt, ofwel een raadpleging van onze leden plaatsvindt over een sociaal onderwerp (bijvoorbeeld: de huidige communicatiemiddelen, de sociale netwerken).

Bij deze gelegenheid geven de bestuurders informatie en toelichting over de evenementen in het voorbije jaar.

Tijdens het officiële gedeelte worden de statutaire verkiezingen gehouden en deze congresdag wordt gewoontegetrouw afgesloten met een gezellige avond.

Het is een moment van samenhorigheid en ontmoeting tussen Noord en Zuid, waar banden gesmeed worden en dat in het geheugen blijft gegrift.

Klik daarom snel op het aansluitingsformulier op de introductiepagina en ontvang na betaling uw speciaal loginnummer en paswoord om toegang te krijgen tot het ledengedeelte!

Share
06/09/2020  ANNULATIE CONGRES 24/10/2020
05/04/2020  Coronavirus - technische werkloosheid ?
25/03/2020  CORONA
01/01/2020  LIDMAATSCHAP 2020
01/01/2020  BRUGDAGEN 2020-2021-2022
Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽKoninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique