NIEUWS
LIDMAATSCHAP 2021
NIEUWS
NIEUWS
EEN NIEUWE CAO
NIEUWS
NIEUWS
LOONBAREMA - september 2021
NIEUWS
NIEUWS
NIEUWE STATUTEN
NIEUWS
NIEUWS
NIEUWE CAO's
NIEUWS
NL | FR

Nieuws

1
2
3
4
...
13
01 May
2021

LOONBAREMA - mei 2021

Dit artikel is enkel beschikbaar voor leden. Gelieve je in te loggen om de inhoud te kunnen zien!
02 Apr
2021

Recht op klein verlet om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19

Naar aanleiding van de recente goedkeuring van de wet, die het recht op klein verlet toekent om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus COVID-19, kan uw werknemer inderdaad van het werk afwezig zijn om zich te laten vaccineren en dit met behoud van zijn loon. De wet is op 9 april 2021 in werking getreden en zal in beginsel op 31 december 2021 stoppen met van kracht te zijn (behoudens een mogelijke verlenging tot 30 juni 2022).

Hieronder vindt u een overzicht van de praktische details aangaande deze materie.

Zoals hierboven vermeld, kan de werknemer van het werk afwezig zijn om zich te laten vaccineren tegen het coronavirus Covid-19 en dit met behoud van zijn normale loon ten laste van de werkgever. De wet definieert de tijd van afwezigheid als "de tijd die nodig is voor de vaccinatie", wat ook impliceert dat de reistijd naar het vaccinatiecentrum in deze "noodzakelijke tijd" is begrepen.

Het gederfde loon wordt berekend overeenkomstig de wetgeving inzake feestdagen.

De werknemer moet aan verschillende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het behoud van zijn loon:

  • de werknemer moet zijn werkgever van tevoren in kennis stellen zodra hij op de hoogte is van het tijdstip of het tijdsslot van de vaccinatie;
  • de werknemer moet het verlof gebruiken om zich te laten vaccineren.

De werknemer hoeft de reden van zijn afwezigheid niet aan te tonen. De werkgever kan de werknemer echter verzoeken om hem het bewijs te leveren dat het verlof wordt gebruikt voor het doel waarvoor het is toegestaan. Dienaangaande volstaat het voorleggen van de bevestiging van de afspraak om op een bepaald tijdstip aanwezig te zijn op een plaats waar de vaccinatie wordt toegediend, als voldoende bewijs. Indien de afspraakbevestiging het tijdstip van de vaccinatie niet vermeldt, kan de werkgever de uitnodiging om zich te laten inenten als bewijs opvragen.

Het spreekt vanzelf dat de werkgever de aldus verkregen informatie alleen mag gebruiken voor de organisatie van het werk en voor een correcte loonadministratie.

De werkgever mag in geen geval:

  • een kopie nemen van de bevestiging van de afspraak, onder welke vorm dan ook ;
  • handmatig de daarin vervatte informatie neerpennen, met uitzondering van het tijdstip van de afspraak;
  • de reden voor het klein verlet noteren en/of noteren dat de werknemer gezondheidsproblemen heeft.

De verleiding voor sommige werkgevers, om een lijst op te stellen van hun gevaccineerde werknemers, zou groot kunnen zijn. Dit is ten strengste verboden, zij kunnen de afwezigheid van de werknemer alleen registreren als “klein verlet”.

01 Mar
2021

Studiedagen - Webinar

In de toekomst zal de beroepsvereniging van het notarispersoneel een aantal maal per jaar (4 tot 6 maal) opleidingen geven via een Webinar.

De exacte datums van onze studiedagen/Webinars zullen gepubliceerd worden onder 'nieuws - studiedagen' en medegedeeld worden aan alle notarissen en leden, per nieuwsbrief.

Voordat u een Webinar kan volgen dient u eerst:
als LID in te loggen of
als NIET-LID te REGISTREREN op deze site.

Eenmaal ingelogd zal pas de knop "schijf je hier in" actief worden bij de betreffende studiedag.
Daarna volgt u verder de aangegeven procedure.

De bijdrage voor de studiedag betaald u ofwel online (voorkeur) 
ofwel via overschrijving op rekeningnummer IBAN: BE72 0012 0816 5716 van de “Beroepsvereniging v/h Notarispersoneel”.
Na betaling ontvangt U het factuur digitaal,
alsook de link (enkele dagen voor de uiteenzetting) voor het volgen van de les via de Webinar.

01 Jan
2021

LIDMAATSCHAP 2021

Wil u LID worden van onze vereniging voor 2021 ?

Dan kan u zich inschrijven via 'Word lid', als u nog geen lid bent.
Als trouw lid, dient u eerst in te loggen, en vervolgens klikken op 'Lidmaatschap', daar volgt u de verdere instructies...

1
2
3
4
...
13