NIEUWS
LIDMAATSCHAP 2021
NIEUWS
NIEUWS
EEN NIEUWE CAO
NIEUWS
NIEUWS
LOONBAREMA - september 2021
NIEUWS
NL | FR

Congressen

1
2
24 May
2014

CONGRES 2014

Actuele Communicatiemiddelen

CONGRES te OVIFAT 24 MEI 2014

Op zaterdag 24 mei 2014, organiseert de Koninklijke Beroepsvereniging van het Notarispersoneel zijn jaarlijkse congres te Ovifat, in “DOMAINE DES HAUTES FAGNES”,
Rue des Charmilles, 67 - 4950 OVIFAT - www.dhf.be

met als thema:

Actuele Communicatiemiddelen

I. Actuele Communicatiemiddelen

De hedendaagse samenleving beleeft een buitengewone ontwikkeling van de communicatiemiddelen. Wat een evolutie sinds de beroemde gebeurtenis van 10 maart 1876 waarbij Bell en Watson voor de eerste keer de stem elektrisch konden versturen!

Maar met de snelle opkomst van nieuwe technologieën, dewelke steeds sneller en sneller ter beschikking van het publiek worden gesteld, maakt het aanvankelijke enthousiasme – om met elkaar in contact te komen – plaats voor twijfel. De communicatiemiddelen die we nu hebben - en op korte termijn zal dit steeds uitgebreider worden – drijven die ons niet meer uit mekaar, dan ons dichter bij elkaar te brengen?

MAAK KENNIS MET DE MOGELIJKEDEN, STERKTES EN ZWAKTES VAN DE HUIDIGE SOCIALE MEDIA

II. Het Eenheidsstatuut

Alles wat u moet weten over het eenheidsstatuut: wat betekent dit concreet? En wat is de invloed op uw activiteiten?

VOLLEDIGE UITNODIGING: Uitnodiging-Invitation congres 2014 - Nl-Fr.docx (02/04/2014 15:02 ♦ 68 kB)

INSCHRIJVINGSFORMULIER: Inschrijvingsformulier-congres 2014.docx (02/04/2014 15:32 ♦ 23 kB)

27 Apr
2013

CONGRES te GENK 27 april 2013

HET NOTARIAAT EN EUROPA

Plaats: Hotel Stiemerheide (Golfhotel)
Wiemesmeerstraat 105, 3600 GENK
http://www.stiemerheide.be/site/

Hierna vindt U de praktische modaliteiten omtrent het jaarlijks congres van onze beroepsvereniging. Dit congres richt zich tot ALLE leden van de beroepsvereniging : het gaat om een aangename en leuke dag vol informatie

Het thema van dit jaar

HET NOTARIAAT EN EUROPA

Heel veel vragen… over onze toekomst…

Zoals U wellicht wel weet staat het Latijnse notariaat, onder enorme druk, vanuit Europa.

Wij zoeken naar antwoorden hierop, samen met Europese personaliteiten: van het Europese Parlement; vertegenwoordigers van de CNUE, de CPNUE, enz…

-------------------------

Het congres is eveneens de plaats en het tijdstip om op de hoogte gebracht te worden van de evoluties van het afgelopen jaar op het vlak van de sociale en arbeidsvoorwaarden. Om U in staat te stellen om reeds te wennen aan de verschillende fondsen.

Maar, het thema en de verschillende verslagen buiten beschouwing gelaten, is een deelname aan het congres eveneens een openbaring op menselijk en relationeel gebied. Het van gedachten wisselen met collega’s van een andere afdeling, regio en waarom niet, van een ander taalstelsel, en zelfs met buitenlandse collega’s, geeft ons de kans om onze eigen horizon te verruimen en onze dagelijkse praktijk te relativeren. Het kan ons tevens oplossingen bieden, als notarisbediende, over problemen waarover elders reeds een oplossing is gevonden, of toch minstens pogingen werden ondernomen om tot oplossingen te komen.

En tot slot is het congres DE PLAATS om U rechtstreeks te wenden tot de vertegenwoordigers van onze vereniging op nationaal en internationaal vlak ; hen vragen te stellen of suggesties te doen. Ieder lid heeft het recht zijn mening te geven en het congres geeft U rechtstreeks die mogelijkheid.

Uitnodiging congres 2013 - Nl-Fr.docx (04/03/2013 22:37 ♦ 151 kB)

Inschrijvingsformulier Congres-NL.pdf (11/03/2013 23:00 ♦ 147 kB)

05 May
2012

Congres 2012

HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID

CONGRES te OVIFAT 5 MEI 2012

Op zaterdag 05 mei 2012, hield de Koninklijke Beroepsvereniging van het Personeel van Belgische Notariskantoren zijn jaarlijkse Congres te Ovifat, in “DOMAINE DES HAUTES FAGNES”

met als thema:

HET FONDS VOOR BESTAANSZEKERHEID

Met betrekking tot dit onderwerp:

Heel veel vragen…

Weinig informatie en weinig antwoorden…

Dit was de gelegenheid om alle leden te laten informeren door de stichters van dit fonds….

met name

 • de heer Jan Van Cleemput

en

 • de syndicaten…

die uitgenodigd werden om deel te nemen aan een rondetafelgesprek.

Verslag

Verslag Congres 2012.doc (04/03/2013 21:53 ♦ 114 kB)

07 May
2010

Congres 2010

Route de la Molignée 1
5537 Anhée
Tel. : 0032 (0)82/61.33.75
Fax. : 0032 (0)82/61.13.72
E-mail : reception@jardin.molignee.com
www.jardins.molignee.com

07/05/2010 tot 09/05/2010

Brief nieuwe voorzitter

Beste Collega’s,

Zoals jullie in Waarvan Akte hebben kunnen lezen werd op 8 mei 2010 ons nationaal congres gehouden in Anhée, “Les Jardins de la Molignée” waar we vriendelijk ontvangen werden.

Het moet gezegd worden dat de organisatie ervan in de zeer goede en bekwame handen lag van de Afdeling Dinant – Philipville. Bij deze wensen wij hen hartelijk te bedanken voor hun inzet.

Mevrouw Bénédicte De Boungne, juriste en werkzaam in het kantoor van geassocieerd notarissen Francis De Boungne & Luc Dejongh te Kalmthout heeft ons in het voormiddaggedeelte, met kennis van zaken op een vlotte en gestructureerde wijze ingewijd in de niet eenvoudige materie van het Internationaal Privaat Recht. Haar uiteenzetting kaderde in de bekwaamheid, het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht met betrekking tot Nederland, België en Frankrijk, waarbij ze af en toe een zijsprong maakte naar Turkije, Portugal, Marokko om vandaar weer terug te keren naar haar vertrekpunt. Wij zijn mevrouw De Boungne dan ook dankbaar dat zij met veel plezier op onze vraag is willen ingaan.

Een congres dat in het teken stond van Europa werd bijgewoond door onze vaste delegaties uit Nederland, Frankrijk en Duitsland en dit jaar ook door een delegatie uit Italië en Spanje. Na het statutaire gedeelte van de namiddag, hebben onze bestuursleden samen met de afgevaardigden van al deze landen een geslaagde en opbouwende vergadering gehad.

De Italiaanse en Spaanse gasten namen voor het eerst deel maar….. die aanwezigheid zullen we niet snel vergeten. Het zuiderse temprament en het enthousiasme van deze delegaties uitte zich op het banket in een zuiders “dans-” en “zangfestijn” dat iedereen in de ban hield.

Dit jaar vond ook de wissel plaats van de Nationale Voorzitter. We nemen met spijt in het hart afscheid van een “sterke” dame. De vergaderingen leiden en toespreken in twee landstalen was voor haar geen probleem. Ze veranderde vlot van het Frans naar het Nederlands en omgekeerd. Haar vergaderingen startten en eindigden binnen de voorziene tijd. Week men van zijn onderwerp af, dan werd men al vlug terug in de goede richting getuurd. Voor iedereen had ze een goed woordje over – ze was vlot in de omgang – behulpzaam – sympathiek zowel naar de medewerkers toe als naar de notarissen, in één woord “een sterke dame”.

Laurence, jou evenaren zal moeilijk zijn maar ‘k ga met goede moed aan mijn opdracht beginnen en de fakkel van jou overnemen. De tijd, die je echtgenoot en kinderen jou hebben moeten missen omdat je elders voor ons verplichtingen te vervullen had, geven we jou met alle plezier terug.

Tot slot zou ik de aandacht willen vestigen op het feit dat 2011 een feestjaar is. De vereniging bestaat dan 100 jaar. De feestelijkheden worden gepland voor het laatste weekend van oktober 2011. Noteer alvast dit weekend in jullie agenda en hou daarbij paragraaf vijf in gedachte – wie weet ….

Vingerhoed Renata


Nationaal Voorzitter.

congres_2010_verslag_nl-20110215-2319.doc (14/07/2012 22:33 ♦ 430 kB)

congres_2010_sfeerbeelden-20110215-2329.doc (14/07/2012 22:33 ♦ 877 kB)

08 May
2009

Congres 2009

08/05/2009 tot 10/05/2009

Te Blankenberge, Koning Albertlaan 59
florealclub

Goed leren communiceren

Samenvatting van de conferentie van zaterdag 9 mei 2009 - Geneviève Smal

Goed leren communiceren is niet zo moeilijk. Wij staan allemaal in bewondering voor mensen die zich vanzelfsprekend thuis voelen in een onbekend milieu, die gemakkelijk met anderen in gesprek geraken, die gemakkelijk contacten leggen …

We zullen zien dat de sympathie die u uitstraalt van verschillende factoren afhangt, waarvan sommige gemakkelijk naar uw hand kunnen gezet worden.

Uw uiterlijk, uw glimlach, .. en vooral uw vermogen om mensen op hun gemak te stellen, om met hen in contact te treden, dat noemt men « het charisma ».

U hebt reeds gemerkt dat wie gemakkelijk met anderen communiceert niet alleen zijn werksfeer verbetert, maar ook zijn privéleven. Uiteraard zullen deze raadgevingen uw leven niet volledig veranderen, maar indien u ze toepast zullen ze u aanzienlijk helpen in uw contacten met anderen.

Deze wenken en vaardigheden spitsen zich voornamelijk toe op drie punten : het eerste contact, de relatie met anderen door het gesprek, het vermogen om over zichzelf te spreken.

Dat is allemaal kinderspel…wij zullen doen alsof het « gemakkelijk » is.

1. Het eerste contact

De eerste indruk: Zelfzekerheid uitstralen

Geef een eerste goede indruk en u zult gemakkelijker contacten leggen. Wij voelen ons immers meer op ons gemak bij iemand die blaakt van zelfvertrouwen dan bij iemand die handenwringend naar de punten van zijn schoenen staart, is het niet?

Wat is de houding van mensen die zelfvertrouwen hebben? En, integendeel, wat is de houding van een persoon die zelfvertrouwen mist ? U hoeft niet lang na te denken om mij enkele treffende houdingen op te sommen.

De houding werkt aanstekelijk; zij weerspiegelt uw gemoedstoestand, maar kan ook een grote invloed hebben op uw gemoed. Luister maar eens, opgerold in de zetel, een hele dag naar liederen over treurig eindigende liefdes, en u kunt er van op aan dat u ’s avonds niet zo vrolijk zult zijn.

Wanneer u dus contacten wil leggen, moet u welbewust een houding aannemen die zelfvertrouwen uitstraalt en een vrolijk gezicht opzetten. Hoe u zich innerlijk ook voelt, u zult snel merken wat een impact deze houding heeft.

2. De relatie

Om met onbekenden een gesprek te beginnen, hebt u verschillende mogelijkheden :

Ø Ofwel vertelt u … over uzelf

Ø Of u praat over uw gesprekspartner

Ø Of u hebt het over de situatie.

Ik laat u raden welk gespreksonderwerp u niet zal helpen om een aangename en onderhoudende conversatie te hebben.

U moet het gesprek met een open vraag beginnen. De open vraag is de sleutel tot een geslaagd contact; vragen waarop men dus niet met ja of neen op kan antwoorden.

· « Wat denkt u over ? »

· “Wat vond u van onze middagmaaltijd?”

· “Hoe hebt u zo goed leren tennisspelen?”

· “Met wie bent u vanochtend gekomen ? Hoe hebt u elkaar ontmoet ?”

· “Welke film hebt u laatst gezien ? Was ie de moeite waard ?”

· “Ik ben op zoek naar een krantenzaak, kunt u mij er één aanduiden?”

· “De persoon die vanochtend de uiteenzetting deed doet het uitstekend, hoe bent u haar tegengekomen ?”

Vervolgens zult u de conversatie moeten verder zetten : Luister actief

Moedig de andere aan om verder te praten door uw houding, door uitspraken anders te herhalen, door uw uitdrukking, en door het gebruik van woorden als:

· “Ha zo ?”

· “Bijvoorbeeld ?”

· “En toen ?”

· “Dat wil zeggen ?”

En ….spreek met anderen enkel over wat hen interesseert. Spreek over uzelf alleen indien men ernaar vraagt, onderbreek uw gesprekspartner niet.

Een eenvoudige tip: Beantwoord een vraag … met een vraag.

Wees positief. Schrap uit uw woordenschat bij een eerste contact de woorden : Gevaar, probleem, zorg, pijn, paniek…

U gebruikt deze woorden niet, zegt u ? Toch wel :

 • “Kom maar binnen, er is geen gevaar.”
 • “Geen probleem, alles zal op tijd gedaan zijn.”
 • “Geen zorg, ik zal op tijd zijn.”
 • “Dat zal u helemaal geen pijn doen.”
 • “Geen paniek !”

Geef oprechte complimenten

Een compliment geven zal u sympathiek doen overkomen, op voorwaarde dat u oprecht bent. Er zijn verschillende soorten complimenten : over het uiterlijk, over het gedrag en over het bezit.

 • “Je bent werkelijk zeer mooi.”
 • “Je bent een uitstekende redenaar.”
 • “Je hebt een prachtauto.”

Een compliment over het gedrag zal het grootste effect hebben, op voorwaarde dat u ook zegt waarom u dit gedrag zo apprecieert. “U bent een goede kinesist, u herstelt mijn rug in een oogwenk. “

Het spreekt voor zich dat u nooit complimenten mag maken die u niet meent.

Het moeilijkste is wellicht : een compliment krijgen zonder zich te verontschuldigen, zonder het te minimaliseren, zonder te blozen …Hoe doe je dat ?

U aanvaardt het compliment en bedankt. U toont zo dat u een goed zelfbeeld hebt.

Neem gerust de gewoonte aan om iedere dag drie complimenten te maken. Dat zal niet alleen uw relaties ten goede komen, maar ook het beeld dat u van anderen hebt.

3. Vertel iets goeds over uzelf en vraag wat u verlangt.

Nu u een goede indruk hebt gemaakt, nu u een beetje geconverseerd hebt, moet u positief over uzelf spreken en op een natuurlijke wijze een vraag durven stellen. Heb steeds een korte openingszin in gedachten, een beetje grappig liefst, waarmee u uw belangrijkste eigenschappen onder de aandacht brengt en waardoor men u niet licht zal vergeten.

Leer ook gewoonweg iets vragen, zeg wat u nodig hebt of wat u graag zou hebben … De anderen zullen u meestal graag een dienst bewijzen als ze dat kunnen. En ze zullen het des te liever doen omdat ze u, na alles wat u gedaan hebt, zeer sympathiek vinden !

 • “Ik zoek voor deze zomer een vakantieplek in Frankrijk.”
 • “Ik zou graag in Brussel naar toneel gaan, ik zoek iemand die met me mee wil gaan.”
 • “Ik zoek in de omgeving van Namen iemand die Engelse les aan kinderen geeft.”

Begin er maar aan, kijk, glimlach, spreek !

En nu :

Beschikt u over alle sleutels om contacten te leggen met uw vrienden, uw cliënten, uw gelijken …

Ten slotte wil ik nog één ding benadrukken : behandel iedere relatie alsof zij van het grootste belang is voor u ! Dat is niet moeilijk aangezien u nu zelfzeker bent en glimlacht, dat u anderen uw interesse betoont door hen open vragen te stellen, dat u hen fijntjes complimenteert en dat u over uzelf kort, luchtig en grappig kunt spreken.


VERSLAG DER STATUTAIRE ALGEMENE VERGADERING VAN 09 MEI 2009

De statutaire algemene vergadering van 09 mei 2009 werd gehouden te BLANKENBERGE, inFLOREAL CLUB.

De voormiddagzitting was gewijd aan het thema “COMMUNICATIE”, uiteengezet door mevrouw Geneviève SMAL.
In de namiddag werd nog een oefensessie gehouden.

Waren aanwezig het merendeel van de leden van het Bestuurscomité en de leden welke de aanwezigheidslijst ondertekenden of zich lieten vertegenwoordigen bij volmacht.
Waren eveneens aanwezig, onze buitenlandse gasten:
a) de heren Hans Van der Werf (Voorzitter), en Bertus Hoekstra (Ondervoorzitter) en mevrouw Riet Bunt (Bestuurder), van de Bond van Medewerkers in het Notariaat (Nederland);
b) De heren Claude Tenneguin (Voorzitter) en Roger Clenet (Ondervoorzitter) van de Algemene Federatie van Notarisklerken (Frankrijk); en
c) de heer Andreas Hügen (Voorzitter) en mevrouw Janine Severin (Secretaris) van de Vereniging van Notarisbedienden in Duitsland.

De plenaire vergadering werd geopend om 15.00 Uur door mevrouw de SCHAETZEN Laurence, Voorzitter, en de agenda werd aangevat:

1. Het verslag der statutaire algemene vergadering van 10 mei 2008 te Houffalize werd goedgekeurd;

2. Statutaire verkiezingen :
Aantal geldig uitgebrachte stemmen : 131
a) De uittredende en herkiesbare bestuurders werden herverkozen :
De Keyzer Claudine (Oudenaarde) - met 131 stemmen; Herman Viviane (Brussel) - met 131 stemmen; Crespo Marie-Rose (Liège) - met 131 stemmen
b) De uittredende en niet-herkiesbare bestuurder werd vervangen:
Van de Walle Ann (Gent) door Soreyn Regy - met 131 stemmen;
c) De uittredende en niet-herkiesbare bestuurder :
Pettens Dominique (Tournai) werd niet vervangen, bij gebrek aan kandidatuur;
d) De ontslagnemende bestuurder werd vervangen:
Jochems Mai (Antwerpen) door Vingerhoed Renata - met 131 stemmen.

3. Worden benoemd tot commissarissen: Dhr. Gérard VERLY - met 131 stemmen; en Mw. GOUVERNEUR Anne-Marie - met 131 stemmen.

Na controle der commissarissen, is men overgegaan tot goedkeuring van de rekeningen over 2008 en het budget 2009.

De vergadering beslist, op voorstel van het bestuurscomité, de lidgelden voor 2010 te behouden op 40,00 €;

Na de toespraken van onze buitenlandse gasten wordt de vergadering gesloten om 17.30 Uur.

Worden aan onderhavig verslag gehecht : de aanwezigheidslijst, de ingeroepen volmachten en het verslag van de voorzitter, en het verslag der stemopnemers.

Rasschaert Ludwig - Alg. Secr. Gén.

1
2