Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ  

Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique

NL FR De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ twitter De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel @ facebook

Leden log-in

Gebruikersnaam of e-mail

Wachtwoord
 

Nationale Kas Aanvullend Pensioen

Nationale Kas Voor Aanvullend Pensioen voor Notarisbedienden (O.F.P.) 

Deze O.F.P. werd opgericht krachtens de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 1987 die gesloten werd in het Paritair Comité voor de Notarisbedienden.

Het doel ervan is de bedienden van notariskantoren en van notariële instellingen, die vóór 1 januari 1988 in dienst getreden zijn, een aanvullend pensioen toe te kennen (repartitiestelsel).

Bij dit organisme kan U steeds terecht voor vragen over : 

  • de vaststelling van het recht op een aanvullend pensioen (repartitie) en de berekening ervan;
  • de voorwaarden waaraan men moet voldoen om zijn rechten op het aanvullend pensioen te vrijwaren;
  • de formulieren om een aanvullend pensioen aan te vragen. 
  • Het aanvullend rustpensioen gaat ten vroegste in op de eerste dag van de maand volgend op de maand tijdens dewelke de notarisbediende het aanvullend rustpensioen aanvraagt maar niet vooraleer de notarisbediende geniet van het wettelijk pensioen.

De belanghebbenden worden verzocht hun aanvraag tijdig in te dienen.

De Raad van Bestuur is paritair samengesteld en bestaat uit 3 leden aangeduid door de Beroepsvereniging van het Notarispersoneel en 3 notarissen in functie.

Sedert 1 januari 1988 genieten de bedienden een met AG Insurance (voorheen FORTIS) afgesloten groepsverzekering (kapitalisatie).

NATIONALE KAS VOOR AANVULLEND PENSIOEN VOOR NOTARISBEDIENDEN

Raad Van Bestuur: Onze Vertegenwoordigers :

SEMAY Karel karel.semay@skynet.be 011/250548
Ondervoorzitter DESKEUVRE Michel
COMANS Ariane arianecomans@hotmail.com 04/286.45.91
Share
06/09/2020  ANNULATIE CONGRES 24/10/2020
05/04/2020  Coronavirus - technische werkloosheid ?
25/03/2020  CORONA
01/01/2020  LIDMAATSCHAP 2020
01/01/2020  BRUGDAGEN 2020-2021-2022
Koninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽKoninklijke Beroepsvereniging voor het Notarispersoneel van BelgiŽ
Union Royale Professionelle du Personnel des Etudes Notariales de Belgique