opleidingen

Date

09 nov 2022
Verlopen!

Time

6:00 pm - 9:00 pm

Het asbestattest

Binnenkort treden een aantal bijkomende administratieve verplichtingen in werking bij vastgoedtransacties.

Het is belangrijk dat wij, als vastgoedspecialisten, die we als notaris/notarismedewerkers toch wel zijn, hiervan goed op de  hoogte blijven, ten einde cliënten efficiënt voor te lichten.

De praktijk is hier ook belangrijk en we zijn dan ook bijzonder verheugd om op deze studieavond over “de regelgeving en praktische toelichting van het asbestattest” beroep te kunnen doen op een spreker, die niet alleen heel goed op de hoogte is van de regelgeving, maar ook de praktische toepassingen kent.

De deskundigen van de BV Intertopo zullen een uiteenzetting geven, die het ons mogelijk maakt om cliënten te helpen om de juiste keuzes en attesten te hebben bij de tekoopstelling van hun vastgoed.

Deze vormingsavond zal plaatsvinden op woensdag 9 november 2022 in de nieuwe locatie : Provinciehuis Vlaams-Brabant, Provincieraadzaal, gelegen Leuven (Kessel-Lo – aan de Leuvense Ring), Provincieplein 1.  Ondergrondse parking is beschikbaar.

Jullie worden verwacht:
Vanaf 18u : wat bij te praten met collega’s en, indien aangeduid op de hierbij gevoegde inschrijvingsstrook, voor belegde broodjes.
Om 18u 45  : aanvang van de studieavond.

De studieavond en de belegde broodjes (mits inschrijving) zijn gratis voor alle leden en ereleden van onze Beroepsvereniging.   Aan de anderen vragen wij een bijdrage van 35 EUR of 30 EUR naargelang de inschrijving met of zonder belegde broodjes (inclusief drankje).  Gelieve deze kosten vooraf te willen overschrijven op rekeningnummer IBAN: BE64 7364 0130 7252 BIC: KREDBEBB van de “Beroepsvereniging v/h Notarispersoneel”, afd. Vlaams-Brabant, p/a *, met vermelding van “naam voornaam het kantoor waar u werkt”.

Deze vormingsavond wordt hopelijk weer een voltreffer na onze succesvolle studieavond in het voorjaar.

Voor meer informatie, vragen en suggesties kan u ons steeds contacteren.

Met vriendelijke groeten,

Namens het bestuur

Secretariaat : C. Lenaerts – Doleegstraat 22 – 3001 Leuven (Heverlee)

notarismedewerkers.leuven@gmail.com

INSCHRIJVINGSFORMULIER        (terug te sturen ten laatste op maandag 7 november 2022   via email: notarismedewerkers.leuven@gmail.com)

De heer /mevrouw/juffrouw…………………………………………………………………

van het notariskantoor …………………………………………………………………………..

ben lid of geen lid van onze Beroepsvereniging (schrappen wat niet past !) zal deelnemen aan de vormingsavond op woensdag 9  november 2022 en wenst  belegde broodjes te bestellen of wenst geen broodjes (schrappen wat niet past a.u.b.).

Getekend op  ……………………………….    (gevolgd van uw handtekening)

Organisator

Notarisklerken Basoche