Historiek

De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel bestaat sinds 1 november 1911.

Het is een niet syndicale organisatie, opgericht onder toepassing van de Wetgeving op de Beroepsverenigingen, en thans bestaande onder de vorm van een VZW, en overeenkomstig artikel 42 §3 van het WVV erkend als beroepsvereniging.

Op nationaal vlak groepeert en coördineert zij de verschillende afdelingen die bestaan binnen de provincies en Brussel-Hoofdstad. Deze afdelingen zijn uiteraard niet allemaal op hetzelfde tijdstip ontstaan. De oudste afdelingen zijn deze van Brussel en Antwerpen (1919), gevolgd door Leuven (meer dan 50 jaar) en Turnhout.

Het ledenaantal is in de loop der jaren uiteraard onderhevig geweest aan de nodige schommelingen. Ook onze vereniging is niet ontsnapt aan de steeds individuelere ingesteldheid van de mensen in de huidige maatschappij.

Tot halverwege de jaren tachtig bevonden zich onder onze leden zowel de “gewone” medewerkers als de kandidaat-notarissen (oude stijl) en licentiaten in de rechten.

Na het ontstaan van de VLN (Vereniging van Licentiaten in het Notariaat) en vooral sedert de nieuwe Notariswet vinden we onder onze leden steeds minder licentiaten terug, hoewel er – gelukkig maar – ook hierop uitzonderingen bestaan. Vincent Vranck van de afdeling Bergen, onze huidige Voorzitter (verkozen door de algemene vergadering van 24 mei 2014) is er het bewijs van.

Hopelijk kan onze website ertoe bijdragen dat onze Beroepsvereniging een nieuwe impuls krijgt en dat iedereen, die in het notariaat met een bediendecontract aan de slag is, zich aansluit.

Het dagelijks bestuur van onze vereniging is vast van plan om dit medium verder optimaal te benutten om haar leden snel en accuraat te berichten over de nieuwste ontwikkelingen op gebied van sociale voorzieningen, reglementen en voordelen.

 

Omdat deze informatie alleen toegankelijk is voor de leden, heeft u er alle belang bij om u onmiddellijk aan te sluiten!

Over ons

Opgericht op 1 november 1911.

De Nationale Beroepsvereniging van het Notarispersoneel is een niet syndicale organisatie onder de rechtsvorm van een VZW en overeenkomstig artikel 42 §3 van het WVV erkend als beroepsvereniging.

Op nationaal vlak groepeert en coördineert zij de verschillende afdelingen die bestaan binnen de provincies en Brussel-Hoofdstad.

Zij is steeds actief om de belangen van alle notariële medewerkers te behartigen:

  • op moreel vlak;
  • op financieel vlak;
  • op professioneel vlak;
  • op sociaal vlak;
  • op het vlak van het verstrekken van informatie aan haar leden; en
  • op het vlak van de ondersteuning van de plaatselijke afdelingen.

De sector van het Notariaat verandert voortdurend; de jonge (en ook de minder jonge) medewerkers hebben behoefte aan vorming, ideeënuitwisseling, onderlinge samenwerking.

De Beroepsvereniging van het Notarispersoneel is ook een communicatieplatform.
Maak er gebruik van.