14 november 2022
In Memoriam

Met grote droefenis melden wij U het ons zopas bekend geworden overlijden van :

de heer Luc WEEMAELS,

geboren te Huizingen op 11 juni 1952,
overleden te Knokke-Heist op 29 juli 2022.

Eredirecteur van het Sociaal Secretariaat der Notarissen van België,
Eredirecteur van de Sociale Diensten van het Notariaat.

Overlijdensbericht op:
https://www.ingedachten.be/overlijdensberichten/overlijden-detail/29-07-2022/luc-weemaels


Beste Luc,

Tot aan jouw pensioen was je de man die, in het notariaat, steeds iedereen met raad en daad bijstond; zowel de werkgevers, maar evenzeer de werknemers.

Jij was de binding tussen de werkgevers en werknemers in de verschillende sociale organisaties als:
– Paritair Comité
– Sociaal Fonds voor Notarisbedienden
– Nationale Kas voor Aanvullend Pensioen
– …

Woorden volstaan niet om te beschrijven wie je eigenlijk was.
Afscheid nemen is loslaten en toch nog iets van die persoon in je houden.

Jouw verleden bestond uit werken en een groot besef van plicht;
dit alles bepaalde steeds weer jouw gezicht.
Je was een vriend, oprecht, waar je altijd op kon bouwen;
Jouw woord gaf ons een grenzeloos vertrouwen.
Bescheidenheid stond in het vaandel van je leven, en liefde en vriendschap, dat is wat je altijd hebt gegeven; en
jouw naam staat voor altijd in ons hart en in onze gedachten geschreven.

Hierbij wensen wij vanuit de Beroepsvereniging van het Notarispersoneel veel dank uit te spreken aan de remarquabele persoon die je was, en wensen wij veel sterkte aan uw echtgenote, kinderen en kleinkinderen, bij het verlies van hun geliefde echtgenoot, vader en grootvader.

Wij zullen u herinneren als een eenvoudig, doch groot man.

Vanwege het bestuur van de Beroepsvereniging van het Notarispersoneel,
in naam van alle personeelsleden van het Belgische Notariaat.