13 maart 2023
Nationaal Nieuws — Familiedag 2023

Beste collega’s,

Onze FAMILIEDAG organiseren wij dit jaar in Antwerpen. Stad met een echte wereldhaven – de tweede grootste van Europa. Deze zorgt, direct en indirect, voor een totaal van ±164 000 jobs en voor een toegevoegde waarde van ± 21 miljard euro, en is daardoor een belangrijke levensader voor onze Belgische economie.

Op zaterdag 22 april 2023 nodigen wij alle medewerkers van het notariaat, zowel leden als niet-leden van onze vereniging, samen met hun gezin, uit om 13.30 u vóór het Radisson Blu Astrid Hotel Antwerpen, in het centrum, Koningin Astridplein 7B, 2018 Antwerpen; tegenover het statige Centraal Station van Antwerpen. Dit is de ideale gelegenheid om bij te praten of kennis te maken met collega’s.

Voor degenen die wensen te genieten van een lunch, dan dienen deze aanwezig te zijn om 12.00 uur in het Radisson Blu Astrid Hotel.

Lunch = Sandwich lunch : twee sandwiches per persoon, een soepje, salade, iets hartigs en een dessert) + dranken tijdens de lunch (koffie, water, thee, frisdranken

 

Het programma van onze Familiedag ziet er als volgt uit:

  • Indien ingeschreven voor de lunch: Stipt om 12.00 Uur.
  • 30u Vertrek per bus met gids naar De Berendrechtsluis in het uiterste noorden van de haven van Antwerpen. Deze vormt samen met de Zandvlietsluis een sluizencomplex tussen de Westerschelde en het Kanaaldok B2. De sluizen in de haven van Antwerpen beschermen de gesloten infrastructuur tegen getijdewerking van de rivier. Achter de sluizen is het waterpeil constant. De Berendrechtsluis heeft een lengte van 500 m, een breedte van 68 m en een diepte van 13,58 m en was daarmee tot 2016 en de ingebruikname van de Kieldrechtsluis qua volume de grootste sluis ter wereld, zelfs groter dan de sluizen die zich op het Panamakanaal bevinden.
  • Omstreeks 16u30 worden wij dan traditiegetrouw getrakteerd op een Afternoon Coffee Break. (Een koffie met gezonde, zoete en hartige snacks).

 

Met dit programma hopen wij op een talrijke deelname aan deze Familiedag.

LET OP: De stad Antwerpen streeft naar schonere en gezondere lucht in de stad. Er is daarom een lage-emissiezone in het stadscentrum. Ga voor meer informatie naar:

https://www.slimnaarantwerpen.be/nl/lez

 

Wij verwachten jullie inschrijving vóór 05 april 2023 samen met jullie bijdrage.

Voor alle bijkomende inlichtingen aarzel niet om contact te nemen met de hierna vermelde contactpersonen.

Met vriendelijke groeten,

Namens het Familiedag-comité

Contactpersonen :

Peter Mannekens: peter.mannekens1@telenet.be

Ludwig Rasschaert : basochesecr@belgacom.net;

 

INSCHRIJVINGSFORMULIER (terug te sturen vóór 05 april 2023 via mail naar de bovenstaande contactpersonen.

FAMILIEDAG in Antwerpen

op zaterdag 22 april 2023

Ondergetekende: ……………………………………………(naam en voornaam)

Wonend: …………………………………………………………(volledig adres)

GSM – nummer: ………………………………………………………………….

Email-adres: ………………………………………………………………………

Notariskantoor: ……………………………………………………………………

Lid van onze beroepsvereniging :  o     Ja       –      o     Neen

Afdeling …………………………………………………………………………..

Zal deelnemen :

als niet-lid met :

aantal volwassenen (vanaf 12 jaar):                               ……………. x € 55 =           € ……

aantal volwassenen voor de lunch (vanaf 12 jaar):        ……………. x € 50 =           € ……

aantal kinderen (vanaf 5 tot 11 jaar):                              …………… x € 20 =            € ……

aantal kinderen voor de lunch (vanaf 5 tot 11 jaar):       …………… x € 30 =            € ……

aantal kinderen jonger dan 4 jaar:                                  ……………….                     (gratis)

Totaal te betalen :                                                                                                         € ……

op rekening van “Beroepsvereniging van het Notarispersoneel” nummer BE72 0012 0816 5716 met als vermelding “Familiedag 2023 – (naam + voornaam) – provinciale afdeling ……………………………

 

Getekend te ……………………………………..………………………op……………………………………..………………………2023