NIEUWS
Coronavirus - technische werkloosheid ?
NIEUWS
NIEUWS
LIDMAATSCHAP 2021
NIEUWS
NIEUWS
CONGRES 2021 - HASSELT -09/10/2021
NIEUWS
NIEUWS
LOONBAREMA - januari 2021
NIEUWS
NIEUWS
Studiedagen - Webinar
NIEUWS
NIEUWS
NIEUWS
NL | FR

Nieuws

1
...
9
10
11
12
25 Oct
2014

20km van Parijs

20km van Parijs

Een aantal Belgische notarisbedienden namen in Brussel de uitdaging aan om deel te nemen aan de 20 km van Parijs, en dit op de kasseien van Parijs.

Door middel van sport, worden er vriendschappen gesloten binnen het Latijns Notariaat en ontmoeten we de voorzitter van de Federatie van de notarismedewerkers van Frankrijk in Parijs.

Wij boden hem een officieel shirt van de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat en Belgische streekproducten aan.

 

14 Oct
2014

Mededeling OVAM

Ieder jaar komen er veel aanvragen bij de OVAM terecht om een bodemdossier nog af te ronden voor het jaareinde. Om hieraan te kunnen voldoen vraagt de OVAM u om rekening te houden met de volgende regeling:

Bezorg OVAM vóór 10 november:

  • papieren of online aanvragen voor bodemattesten van risicogronden;
  • oriënterende bodemonderzoeken in het kader van overdracht, onteigening of sluiting;
  • beschrijvende bodemonderzoeken;

Bezorg OVAM vóór 17 november:

  • aanvragen in het kader van de toepassing van artikel 164 van het Bodemdecreet.

Bezorg OVAM vóór 1 december:

  • beperkte bodemsaneringsprojecten.

Bezorg OVAM vóór 8 december:

  • papieren bodemattestaanvragen voor gronden waarvoor de OVAM niet beschikt over gegevens ('blanco bodemattesten'). Voor online aangevraagde 'blanco bodemattesten' geldt deze datum niet. Die handelen we gewoon doorlopend af;
  • verbintenis en een financiële zekerheid in dossiers waar een overdracht (volgens artikel 104, 109 én 115 Bodemdecreet) is gepland;
  • gewone bodemsaneringsprojecten. Het is weinig zinvol om gewone bodemsaneringsprojecten in te dienen na 8 december als u dit jaar nog een overdracht wilt realiseren. Een overdracht is immers pas mogelijk na het afleveren van een conformiteitsattest (dus na de volledige advies- en kennisgevingsronde) en niet meer zoals vroeger na de ontvankelijkheidprocedure. Om de volledigheid en ontvankelijkheid van het bodemsaneringsproject te kunnen onderzoeken, verzoekt de OVAM om ook de bodemsaneringsprojecten, die niet kaderen in overdracht, in te dienen voor 8 december 2014.

Het spreekt voor zich dat de OVAM zich wel zal houden aan de termijnen die in het Bodemdecreet zijn opgenomen.

 

06 Jun
2014

STUDIEDAG - OVAM

vrijdag 6 juni 2014 om 9u: notarishuis te Gent (voor Oost- en West Vlaanderen) 

6 juni 2014 om 14u: notarishuis te Brugge

vrijdag 13 juni 2014 om 14u: Huis Vanstraeten te Hasselt, Koningin Astridlaan 35


24 May
2014

CONGRES te OVIFAT 24 MEI 2014

zie ledenportaal - congres 2014

Plaats : Domaine des Hautes Fagnes - www.dhf.be
Rue des Charmilles, 67 - 4950 OVIFAT 

1
...
9
10
11
12